Roll the dice

Kast en terning (kan bruke appen). Svar på følgende spørsmål under hver kategori tilhørende nummeret du fikk på terningen. Dere går runden med terningen.